• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg

 • ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2562  <<ดาวน์โหลดไฟล์>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2562  <<ดาวน์โหลดไฟล์>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องการเรียกรายชื่อสำรองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โครงการห้องเรียนพิเศษ SMA ประจำปีการศึกษา2562  <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMAและห้องเรียนพิเศษ MEP <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2562 โครงการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถ วิทย์-คณิต SMA <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
 • ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ  ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช.01ถนนภายในโรงเรียน>>    <<2.ปร.456ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช.01ซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น>>    <<2.ปร.456ซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น>> 
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช07หนังสือเรียน>>    <<2.รายการหนังสือ>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น>>    <<2.รายละเอียดเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น>> 
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงสนามฟุตบอล>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงสนามฟุตบอล>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างเวทีมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07เวทีมวย>>    <<2.รายละเอียดครุภัณฑ์เวทีมวย>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องฟิตเนส ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงห้องฟิตเนส>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงห้องฟิตเนส>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม) ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม)>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม)>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอาคารโรงจอดรถ ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07อาคารโรงจอดรถ>>    <<2.ปร.456อาคารโรงจอดรถ>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์หอพัก ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ครุภัณฑ์หอพัก>>    <<2.รายละเอียดครุภัณพ์หอพัก>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา>>    <<2.รายละเอียดครุภัณพ์อุปกรณ์กีฬา>> 
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงหลังคาเวทีมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา <<1.ตาราง-ปปช-01โครงหลังคาเวทีมวย>>    <<2.ปร.456และค่าFactorFโครงหลังคาเวทีมวย>> 
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโรงจอดรถ ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา <<1.ตาราง-ปปช-01โรงจอดรถ>>    <<2.ปร.456และค่าFactorFโรงจอดรถ>> 

คณะผู้บริหาร

 • นายมานพ จุลิวรรณลีย์
  นายมานพ จุลิวรรณลีย์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมชาย กิ้มเจริญ
  นายสมชาย กิ้มเจริญ

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เกี่ยวกับประกันคุณภาพ

เกี่ยวกับนักเรียน

สถิติเยี่ยมชม

506731
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
0
68
505594
3787
7045
506731

Your IP: 3.227.233.6
Server Time: 2019-08-19 10:42:37

ลิงค์น่าสนใจ

 

สื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้

ข่าวการศึกษา