• nt1
 • nt2
 • nt3
 • nt4
 • nt5
 • newntslide1
 • newntslide2
 • newntslide3
 • newntslide4
 • newntslide5
 • newntslide6
 • newntslide7

 • ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2561<<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม)ดังเอกสารแนบมา<<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  ปีการศึกษา 2561ดังเอกสารแนบมา<<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  ปีการศึกษา 2561ดังเอกสารแนบมา<<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา2561<<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนMEP(รอบสอง) ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561ดังเอกสารแนบมา<<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนSMA(รอบสอง) ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ ปีการศึกษา2561<<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ(รอบสอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษรอบสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนMEP และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียน SMA ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษsma mep  ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
 • ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ  ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช.01ถนนภายในโรงเรียน>>    <<2.ปร.456ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช.01ซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น>>    <<2.ปร.456ซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น>> 
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช07หนังสือเรียน>>    <<2.รายการหนังสือ>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น>>    <<2.รายละเอียดเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น>> 
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงสนามฟุตบอล>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงสนามฟุตบอล>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างเวทีมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07เวทีมวย>>    <<2.รายละเอียดครุภัณฑ์เวทีมวย>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องฟิตเนส ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงห้องฟิตเนส>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงห้องฟิตเนส>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม) ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม)>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม)>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอาคารโรงจอดรถ ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07อาคารโรงจอดรถ>>    <<2.ปร.456อาคารโรงจอดรถ>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์หอพัก ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ครุภัณฑ์หอพัก>>    <<2.รายละเอียดครุภัณพ์หอพัก>>
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา>>    <<2.รายละเอียดครุภัณพ์อุปกรณ์กีฬา>> 
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงหลังคาเวทีมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา <<1.ตาราง-ปปช-01โครงหลังคาเวทีมวย>>    <<2.ปร.456และค่าFactorFโครงหลังคาเวทีมวย>> 
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโรงจอดรถ ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา <<1.ตาราง-ปปช-01โรงจอดรถ>>    <<2.ปร.456และค่าFactorFโรงจอดรถ>> 

คณะผู้บริหาร

 • นายมานพ จุลิวรรณลีย์
  นายมานพ จุลิวรรณลีย์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมชาย กิ้มเจริญ
  นายสมชาย กิ้มเจริญ

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับนักเรียน

ลิงค์น่าสนใจ

 

สถิติเยี่ยมชม

438519
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
132
428
435877
7009
19424
438519

Your IP: 3.84.186.122
Server Time: 2019-01-23 05:52:06

สื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้

ข่าวการศึกษา