รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ปีการศึกษา 2561 ดังเอกสารแนบมา <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

รับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการสานฝันการกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<รายละเอียดเอกสาร>>    <<ใบสมัครม.1>>   <<ใบสมัครม.4>>

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  ดังเอกสารแนบมา <<ดาวน์โหลดไฟล์>> 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2ประเภทคือรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ดับเบิ้ลเค็บจำนวน1คันและรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน1คันโดยวิธีคัดเลือก  ดังเอกสารแนบมา <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  ดังเอกสารแนบมา <<ดาวน์โหลดไฟล์1>>  <<ดาวน์โหลดไฟล์2>>