รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1และชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  ดังเอกสารแนบมา <<ดาวน์โหลดไฟล์>>