ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน SMA และ MEP ปีการศึกษา 2560


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP และ SMA) ปีการศึกษา 2560  ดังเอกสารแนบมา <<ดาวน์โหลดไฟล์>>