ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2561<<ดาวน์โหลดไฟล์>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  ปีการศึกษา 2561ดังเอกสารแนบมา<<ดาวน์โหลดไฟล์>>

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้(เพิ่มเติม)ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา2561<<ดาวน์โหลดไฟล์>>

รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม)


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม)ดังเอกสารแนบมา<<ดาวน์โหลดไฟล์>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  ปีการศึกษา 2561ดังเอกสารแนบมา<<ดาวน์โหลดไฟล์>>

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนMEP(รอบสอง) ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนMEP(รอบสอง) ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>