รับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561ดังเอกสารแนบมา<<ดาวน์โหลดไฟล์>>