ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>