การรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) <<ดาวน์โหลดไฟล์>