เลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1และชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องเลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563 <<ดาวน์โหลดไฟล์>