แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษา ชายแดนใต้ ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>