รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษา ชายแดนใต้ (ฟุตบอล) ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ (ฟุตบอล) ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>