รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ฟุตบอล)โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ (ฟุตบอล) ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>