จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ดังเอกสารแนบมา<<ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ>>

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน,ถังน้ำสแตนเลสและกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน,ถังน้ำสแตนเลสและกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย  ดังเอกสารแนบมา<<ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน,ถังน้ำสแตนเลสและกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย>>

จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานโครงการสานฝัน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องสำนักงานโครงการสานฝัน  ดังเอกสารแนบมา<<แบบบก.01และปร.456รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานโครงการสานฝัน>>

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สนามกีฬาสนามยางวอลเลย์บอลและสนามยางตะกร้อ


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สนามกีฬาสนามยางวอลเลย์บอลและสนามยางตะกร้อ ดังเอกสารแนบมา<<ครุภัณฑ์สนามกีฬาสนามยางวอลเลย์บอลและสนามยางตะกร้อ>>

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน  ดังเอกสารแนบมา<<ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน>>

จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ   ดังเอกสารแนบมา<<แบบบก.01และปร.456รายการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ>>