จัดซื้อจัดจ้างระบบรถน้ำสนามฟุตบอล


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างระบบรถน้ำสนามฟุตบอล ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา <<1.ตารางปปช-01ระบบรดน้ำสนามฟุตบอล>>    <<2.ปร.456ระบบน้ำรดสนามฟุตบอล>>