จัดซื้อจัดจ้างโรงจอดรถ


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโรงจอดรถ ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา <<1.ตาราง-ปปช-01โรงจอดรถ>>    <<2.ปร.456และค่าFactorFโรงจอดรถ>>