จัดซื้อจัดจ้างโครงหลังคาเวทีมวย


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงหลังคาเวทีมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา <<1.ตาราง-ปปช-01โครงหลังคาเวทีมวย>>    <<2.ปร.456และค่าFactorFโครงหลังคาเวทีมวย>>