จัดซื้อจัดจ้างอาคารโรงจอดรถ


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอาคารโรงจอดรถ ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07อาคารโรงจอดรถ>>    <<2.ปร.456อาคารโรงจอดรถ>>