จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย>>