จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม)ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม) ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม)>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม)>>