จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องฟิตเนส


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องฟิตเนส ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงห้องฟิตเนส>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงห้องฟิตเนส>>

เกี่ยวกับประกันคุณภาพ