จัดซื้อจัดจ้างเวทีมวย


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างเวทีมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07เวทีมวย>>    <<2.รายละเอียดครุภัณฑ์เวทีมวย>>