จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงสนามฟุตบอล>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงสนามฟุตบอล>>

เกี่ยวกับประกันคุณภาพ