จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน>>