จัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น>>    <<2.รายละเอียดเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น>>