จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช.01ซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น>>    <<2.ปร.456ซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น>>