จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช.01ถนนภายในโรงเรียน>>    <<2.ปร.456ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน>>