จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโครงหลังคาเวทีมวย


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโครงหลังคาเวทีมวย   ดังเอกสารแนบมา<<แบบบก.01และปร.456รายการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโครงหลังคาเวทีมวย>>