จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ   ดังเอกสารแนบมา<<แบบบก.01และปร.456รายการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ>>