จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานโครงการสานฝัน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องสำนักงานโครงการสานฝัน  ดังเอกสารแนบมา<<แบบบก.01และปร.456รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานโครงการสานฝัน>>