จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สนามกีฬาสนามยางวอลเลย์บอลและสนามยางตะกร้อ


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สนามกีฬาสนามยางวอลเลย์บอลและสนามยางตะกร้อ ดังเอกสารแนบมา<<ครุภัณฑ์สนามกีฬาสนามยางวอลเลย์บอลและสนามยางตะกร้อ>>