จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา>>    <<2.รายละเอียดครุภัณพ์อุปกรณ์กีฬา>> 

จัดซื้อจัดจ้างโรงจอดรถ


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโรงจอดรถ ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา <<1.ตาราง-ปปช-01โรงจอดรถ>>    <<2.ปร.456และค่าFactorFโรงจอดรถ>> 

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องนอน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องนอน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ครุภัณฑ์เครื่องนอน>>    <<2.รายละเอียดครุภัณพ์เครื่องนอน>> 

จัดซื้อจัดจ้างโครงหลังคาเวทีมวย


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงหลังคาเวทีมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา <<1.ตาราง-ปปช-01โครงหลังคาเวทีมวย>>    <<2.ปร.456และค่าFactorFโครงหลังคาเวทีมวย>> 

จัดซื้อจัดจ้างระบบรถน้ำสนามฟุตบอล


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างระบบรถน้ำสนามฟุตบอล ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา <<1.ตารางปปช-01ระบบรดน้ำสนามฟุตบอล>>    <<2.ปร.456ระบบน้ำรดสนามฟุตบอล>> 

เกี่ยวกับประกันคุณภาพ