จัดซื้อจัดจ้างเวทีมวย


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างเวทีมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07เวทีมวย>>    <<2.รายละเอียดครุภัณฑ์เวทีมวย>>

จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม)ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม) ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม)>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงสนามฟุตบอล(ใช้สำหรับการฝึกซ้อม)>>

จัดซื้อจัดจ้างอาคารโรงจอดรถ


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอาคารโรงจอดรถ ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07อาคารโรงจอดรถ>>    <<2.ปร.456อาคารโรงจอดรถ>>

จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องฟิตเนส


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องฟิตเนส ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงห้องฟิตเนส>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงห้องฟิตเนส>>

จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงมวย>>

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์หอพัก


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์หอพัก ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ครุภัณฑ์หอพัก>>    <<2.รายละเอียดครุภัณพ์หอพัก>>

เกี่ยวกับประกันคุณภาพ