รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้  ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ ครั้งที่2/2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ ครั้งที่2/2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้  <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ฟุตบอล)โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ (ฟุตบอล) ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>