จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช.01ถนนภายในโรงเรียน>>    <<2.ปร.456ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน>>

จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช.01ซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น>>    <<2.ปร.456ซ่อมแซมคูระบายน้ำและพื้น>> 

จัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น>>    <<2.รายละเอียดเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น>> 

จัดซื้อหนังสือเรียน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ปปช07หนังสือเรียน>>    <<2.รายการหนังสือ>>

จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน ปีการศึกษา 2561  ดังเอกสารแนบมา<<1.ตารางปปช07ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน>>    <<2.ปร.456ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน>>

เกี่ยวกับประกันคุณภาพ