การรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2563


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2563 <<ดาวน์โหลดไฟล์>

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2562


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>

รายชื่อนักเรียนชั้นม.1แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา2562


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>

รายชื่อนักเรียนชั้นม.4แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา2562


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>