เรียกรายชื่อสำรองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1โครงการห้องเรียนพิเศษ SMA ประจำปีการศึกษา2562


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องการเรียกรายชื่อสำรองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โครงการห้องเรียนพิเศษ SMA ประจำปีการศึกษา2562  <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ sma และ mep


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMAและห้องเรียนพิเศษ MEP <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2562


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 โครงการ sma


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2562 โครงการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถ วิทย์-คณิต SMA <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา2562


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา2562 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>