ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษsma mep ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษsma mep  ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษsma mep ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษsma mep ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษโครงการสานฝันชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561


ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษโครงการสานฝันชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>